Dua For Parents

[Total: 5   Average: 5/5]

Dua For Parents

Dua For Parents
Dua For Parents

 

Parents is like allaha. after we don’t have anything then solely oldsters can return any take away our all worry’s. we tend to ar nothing while not oldsters. our nowadays is rely upon our past. we tend to ar here due to our oldsters.

we continuously ought to dua for our oldsters. nowadays i’m given you a dua for your oldsters. this dua can continuously offer security for your oldsters and keep them happy.

champ these dua a hundred time when namaj daily. champ these dua while not mistake. if you have got any downside to champing dua then initial do apply otherwise it should be you wrong result.

Dua:

“Rabbaighafir laii waalikum liwaalidaayaya waa lilamu”mianiianaa yaumaa yaaquumaula’hisaabi, Rabbairhaamhuimaa kamaa rabbayaaniia shaaghiliraa.”

 

“Rabbai irahamahuma kaama rabbayaaneei saagheerana”

 

“Rabbana ilghafir liee waaliwaalaidayya waalilamumineena yaawma yaqoomua alahisabu”

 

“Raabbanaa igahfir liee waaliwaalidayya walilmuumianeena yawmaa yaaqoomu alahisabu”
“Raabbi irhaamhuma kamaa raabbayaneea saagheerana”
“Rabbai aawziAAnee aani aashkurai niAAmatakaa alliatee anAAamtaa AAalayya waAAalia walidayya waan
aAAmala salihan tardahua waaslih lee fee thurriyyatee innee tubtu ilayka wainnee myna bird
al”
“Rabbi ighfir lee waliwalidayya waliman dakhala baytiya muminan walilmumineena waalmuminati
wala tazaidi aalththaalimeena illa tabaaran”

 

“Allaahummaa Swaalli Ala Muhammadin Waa Aali Muhammaad,
Bismil-Laahir-Raahmaanir-Raheem.

Yaa Noorasa Samaawaatii Waal Ardhi Waa Yaa Ghawithak Mustaagheeseeni, Yaa Jaarali Mustajeereea ANtali Munzalua bismuthkaa Kullua Haajaatinn Aastaghafiroo aAtoobua Ilaaykaa Miammadhaalimia Kaatheeratina Lia Ibaadikaa Qaablee Aallaahumma Fia Ayyua Miaa Aabdim Min Ibaadikaa Aiw Amatina myna bird Imaaikaa Kaanait Lahoo Qableea Mudhalimatun Dhwalamtiuhaa Awi Feea Aardhihee Awa Feie Maalihee Aw Fee Ahlihee WA WAladihee Aw Gheebatun Ightabtahoo Bihaa Aw Tahammulin Alayhi Bimaylin Aw Hawan Aw ANfatin Aw Hamiyyatin Aw Riyaain Aw Asabiyyatin Ghiyaaban Kaana Aw Shaahidan WA Hayyan Kaana Aw Mayyitan solfa syllable Qasurat Yadee WA zaaqa Wus’ee Aw Ruddahaa Ilayhi WAt-Tahallulee Minhoo solfa syllable As’aluka Yaa Man Yamlikul Haajata WA Hiya Mustajeebatun Li Mashiyyatihee WA Musriatun Ilaa Iraadatihee An Tuswallee Alaa Muhammadin WA Aali Muhammad Wa An Turdhiyahoo Aniyy Bimaa Shi’ta Min Khazaaini Rahmatika Thumma Tahaba Lee Min Ladunka Rahmatan Innahoo Laa Tanqusukal Maghfiratu Walaa Tadhurrukal Moohibatoo Rabbi Akrimnee Birahmatika Walaa Tukhzinee Bi Dhunoobee Innaka Waasiul Maghfiratee Yaa Arhamar-Raahimeen Allaahuma Swalli Alaa Muhammadin Wa Aali Muhammmad”

 

dua for parents, dua for parents good health, dua for parents after death, dua for parents in arabic, dua for parents in quran, dua for parents in arabic text, dua for parents in arabic and english, dua for parents in arabic meaning, islamic dua for parents in arabic, dua for mother after death, dua for parents after their death, dua for parents in quran in arabic, dua for parents in holy quran