Dua To Break Fast

Dua To Break Fast
Dua To Break Fast

Dua To Break Fast

Dua To Break Fast
Dua To Break Fast

ramadan is holy pageant for all muslim peoples. throughout ramadan Allaha give peace and like to all muslim community. a true or true muslim ought to pray before quick. allaha providing barkat at ramdan days.

today i’m given you a dua for break quick. know on abstinence time. this dua can give you all happy in your life. allaha can continuously providing you facilitate.

Dua:

“AAllahummaa laakaa sumtuu waa ‘aala rizqikaa aaftaartu”

“AAshhaaduu associate ilaa ilahaa ill-Allaha aastaaghfir Allaaha as’aalukaa aal-jaanah waa a’oodhuu bikaa minah al-nar”

“Thaahaabaadha-dhaamaa’uu waabtaallaatila-‘uroquu, waa thabaataala-‘aajaru ‘inshaa’Allaah”

“Allahuummaa ‘inanee ‘aas’aalukaa biraahmaatikaal-laatee waasi’aat kullaa shaay’in ‘an taaghfiraa le”

“Allaahuummaa laakaa suumatu waa bikaa aamantu waa alaa rizqikaa aaftaartu”

these five dua is incredibly sensible dua at abstinence time. opt for anyone per you. these dua can give you all that you just need from allaha.

i was got it from a maulvi. I actually have not use it. use it to your own risk. i’m given here for info purpose solely.

dua to interrupt quick, dua to interrupt quick in ramadan, dua to interrupt quick throughout ramadan, dua to interrupt quick english, dua before breaking quick in ramadan, dua for breaking quick ramadan in english, dua to interrupt quick islam qa